Od analize stanja do podjetništva: razkrivanje zelenega potenciala mladih

V zadnjih letih je svet priča vse večji skrbi za okoljsko trajnost in nujni potrebi po inovativnih rešitvah za boj proti podnebnim spremembam. Ko mlajše generacije odraščajo v svetu, ki se spopada s temi izzivi, se pojavljajo kot gonilna sila na področju zelenega podjetništva. Vendar se na poti v podjetništvo srečujejo s številnimi ovirami. Pogoste ovire, s katerimi se srečujejo mladi pri ustanovitvi zelenega podjetja, so nedostopno financiranje, pomanjkanje spretnosti, omejena omrežja, strah pred neuspehom, pomanjkanje podpore in idej. Sicer obstajajo nekateri javni učni načrti, ki poučujejo podjetništvo, na voljo v Litvi, Belgiji, Italiji, Grčiji in Sloveniji, vendar so večinoma osredotočeni na ekonomske šole ali fakultete in redko na voljo kot dopolnilo drugim programom.

Zato obstaja vrzel v podjetniškem znanju med mladimi, ki ne študirajo posebej podjetništva. Vendar smo trdno prepričani, da tudi ti mladi ljudje v sebi nosijo močan potencial za zeleno podjetništvo in s tem potencial, da naredijo našo družbo in svet bolj zelen, enakopraven in uspešen. V okviru raziskave o stanju smo z neposrednim povpraševanjem več kot 250 mladih prišli do izobraževalnih tem, za katere smo identificirali, da mladim v splošni populaciji primanjkuje kompetenc, ki jih potrebujejo za uspeh kot zeleni podjetniki. S pričakovanjem in navdušenjem vas vabimo, da se skupaj z nami podate na to transformativno zeleno podjetniško izobraževalno pot.