ENTRI – je neprofitno združenje s sedežem v Vilniusu v Litvi. Poslanstvo ENTRI je razvijati in promovirati podjetniške veščine v vseh starostnih in družbenih skupinah, da se omogoči stalen in trajnosten razvoj za boljšo prihodnost. Organizacija poudarja pomen podjetništva kot glavnega dejavnika, ki spodbuja inovacije in ustvarjanje a boljše okolje za ekonomsko, socialno in državljansko vključenost družbe. Od leta 2012 je ENTRI izvajal več projektov v podporo podjetjem in podjetnikom ter zastopa njihove interese pred lokalnimi in nacionalnimi oblastmi. Aktivnosti ENTRI vključujejo najbolj ranljive družbene skupine, kot so mladi, NEETS, migranti, ženske in starejši.
CONNECTUS je organizacija s sedežem v Atenah v Grčiji, katere cilj je zagotavljanje storitev, ki podpirajo zasebni in javni sektor na področjih: digitalnih rešitev za izobraževanje, razvoja spletnih platform, usposabljanja za izpopolnjevanje, blagovne znamke projektov in komunikacijske strategije. Cilj skupine CONNECTUS je razviti prilagojene podporne mehanizme za akterje v Grčiji, ki podpirajo spretnosti lokalnega prebivalstva, procese socialne in ekonomske integracije različnih ciljnih skupin v lokalne skupnosti ter podpirajo trenutne izzive in potrebe na področju digitalnega prehoda. Njihovo poslanstvo je podpirati povezavo med strategijo EU za boljšo Evropo za državljane in lokalnimi akterji v Grčiji na njihovi poti k nenehnim izboljšavam in razvoju strategije.
Ekipa Square Dot je organizacija s sedežem v Leuvnu v Belgiji, ki je specializirana za področja politike socialne vključenosti, migracij, podjetništva, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter razvoja spretnosti. V tem okviru si TSDT prizadeva za razvoj raziskav in zagotavljanje političnega svetovanja, da bi obogatili javno politiko s prilagojenimi, inovativnimi in družbeno odgovornimi rešitvami na naslednjih področjih: Podpora šolam in oblikovanje učnih načrtov, usposabljanja in krepitev zmogljivosti, raziskave politik, svetovanje o financiranju EU, poklicno svetovanje in poslovno mentorstvo. Storitve so namenjene posameznikom in mladim, ki želijo oblikovati boljšo poklicno pot ali se osamosvojiti, ter organizacijam, ki si prizadevajo ohraniti visoko učinkovitost in raziskati možnosti financiranja EU. Poleg tega TSDT zagotavlja podjetniška usposabljanja, prilagojena potrebam različnih ciljnih skupin.
Exeo Lab je večvalentno, prilagodljivo mlado podjetje, ki si predstavlja družbo, ki temelji na trajnosti. Exeo Lab si prizadeva pokazati, da je lokalni razvoj ključ do privabljanja projektov, znanj, priložnosti in mrež za rast skupnosti. Exeo Lab je partnerstvo političnih strokovnjakov, kjer imajo ustanovni člani več kot desetletje dejanskih izkušenj na področju svetovanja javnim in zasebnim subjektom. Njihovo strokovno področje je raziskovanje in teritorialna analiza z inovativnimi orodji in tehnologijami, da bi podprli oblikovanje politik javne uprave na nacionalni ravni in regionalni ravni ter zlasti v inovativnih in nastajajočih sektorjih. Poleg tega Exeo Lab malim in srednjim podjetjem ter inovativnim zagonskim podjetjem zagotavlja napredno pomoč na področju poslovnega razvoja, naložbenih strategij, prenosa tehnologije ter R&S.
Mednarodni inštitut za implementacijo trajnostnega razvoja (MIITR) je zasebna nevladna organizacija, ustanovljena leta 2017 v Mariboru, Slovenija. Njihova glavna dejavnost je raziskovanje in razvoj na področju trajnosti, ki zajema okoljske, ekonomske, družbene, v zadnjem času pa tudi pametne in digitalne razsežnosti. Osebje MIITR ima visoko strokovno znanje, kompetence in strokovnost na področjih ekonomskih, okoljskih, družbenih in računalniških ved ter projektnega vodenja, promocije in diseminacijskih aktivnosti. Njihov kader je visoko izobražen (npr. 2 posameznika z doktoratom znanosti, 1 z magisterijem znanosti, 3 z diplomo).
ASBL je bil ustanovljen v Bruslju 1. februarja 2020. Namen in cilji so: - Ustvariti pobude, katerih namen je spodbujati razvoj pojma "Evropejec" v različnih kulturah. - Združenje med drugim predlaga, prispevati k ustvarjanju evropske identitete in kulture pri mladih - združenje ""PROJEKTI ZA EVROPO"", s svojimi organizacijami, predlaga kot subjekt za promocijo in vrednotenje evropskih umetniških in kulturnih virov s posebnim poudarkom na mladih in nastajajočih umetnikih z oddajanjem, širjenjem novic, študijami in poglabljanjem v polje sekundarne umetniške dediščine, ki so jo institucije zapustile ali malo upoštevale.