Izpopolnjevanje podjetniškega usposabljanja v zvezi z Zelenim dogovorom in krožno ekonomijo, ki temelji na obrnjeni metodologiji učenja med vrstniki za mlade in mladinske delavce

Glavni cilj projekta je zgraditi zmogljivosti in veščine podjetništva vsaj 100 mladih v Litvi, Italiji, Sloveniji, Belgiji in Grčiji na področju zelenega dogovora in krožnega gospodarstva z razvojem poročila o stanju, 120 mikrotreningov za mlade, inovativne metodologije, ki temelji na medvrstniškem učenju za mladinske delavce, da bi zagotovili sodoben prenos znanja na mlade, in oblikovanje e-platforme.

Metodologija

Naš cilj je razviti kurikulum, ki temelji na izkušnjah medsektorskega sodelovanja z uporabo znanstveno dokazanih učnih metod: Flipped Learning in Peer-to-Peer Learning. Obrnjeno učenje (FL) je pedagoški pristop, ki premakne neposredno poučevanje iz skupinskega učnega prostora v individualni učni prostor in preoblikuje nastali skupinski prostor v dinamično, interaktivno učno okolje, v katerem učitelj usmerja učence, ko uporabljajo koncepte in se ustvarjalno ukvarjajo z vsebino. Z vidika, osredotočenega na študente, ima metodologija Peer to Peer (PtoP) podobne značilnosti kot obrnjeno učenje, pri čemer učitelj spremeni svojo vlogo od avtoritativnega inštruktorja k sodelovalnemu usmerjevalcu učenja. Ta vmesnik med dvema učnima metodologijama (FL in PtoP) omogoča ustvarjanje edinstvenega in inovativnega učnega okolja, v katerem so učenci glavni akterji. Poleg tega bo učni program sestavljen tako, da ga dopolnjuje tretja izobraževalna metodologija: e-učenje.

Vizija

GREEN-UP bo izobraževalnim ustanovam ponudil učno orodje za izobraževanje o temah zelenega podjetništva in zelenega dogovora, ki niso široko dostopni učni načrti po Evropi. Ta orodja bodo povečala ozaveščenost in spodbudila mlade k ukrepanju za boj proti podnebnim spremembam. Razvoj veščin 21. stoletja bo poleg podjetništva vodil k izboljšanju in optimizaciji mladinskega dela, preprečevanju socialne izključenosti in osebnemu napredku.

Inovacije

Inovativen kurikulum omogoča udeležencem projekta, da se vključijo v edinstven proces, kjer niso le pasivni učenci, temveč pomembno prispevajo k razvoju novih konceptov, spoznanj in priporočil projekta. Metodologija usposabljanja bo v dejavnosti bolj vključevala mlade, saj ne bodo samo vključeni v izobraževalni proces, ampak bodo lahko tudi aktivno prispevali k razvoju novih konceptov, ki bodo vključevali področja, kot sta učna izkušnja in vsebina učenja.

Ciljna skupina

– Mladi (stari od 18 do 29 let) iz Litve, Italije, Slovenije, Belgije in Grčije. Poseben poudarek bo na ranljivih mladih: NEET, migrantih, beguncih, mladih s fizičnimi in zdravstvenimi težavami, mladih, ki jim grozi revščina in drugo. Dodatno bo projekt namenjen mladim, ki živijo na podeželju. Mladi iz oddaljenih območij se še vedno soočajo s problemom dostopa do specifičnih in ciljno usmerjenih informacij ter razvoja kompetenc 21. stoletja in uporabe inovativnih izobraževalnih metode v izobraževalnem procesu z na študenta osredotočenim pristopom.
– Mladinski delavci iz Litve, Italije, Slovenije, Belgije in Grčije. Učitelji, vzgojitelji, inštruktorji, socialni delavci in drugi.

GREEN-UP v številkah

250 mladih, ki sodelujejo pri začetnem vprašalniku;
15 dobrih praks v izobraževanju, povezanih z zelenim podjetništvom, Zelenim dogovorom in CE v Litvi, Italiji, Sloveniji, Belgiji in Grčiji;
5 poslovnih uspešnih zgodb, povezanih z zelenim poslovanjem;
120 modulov mikro usposabljanja v 6 različnih jezikih;
1 kratko usposabljanje v Italiji;
V času projekta se je usposabljalo 125 mladih;