Inovativne učne izkušnje z GREEN-UP: Vključene učne metode: obrnjeno učenje in medsebojno učenje med vrstniki.

Projekt GREEN-UP se odlikuje po izvajanju inovativnih metodologij učenja, zlasti z metodo obrnjenega učenja in metodo peer-to-peer. V pilotni fazi projekta sta bili izvedeni dve vrsti usposabljanj, katerih cilj je bil aktivno vključevanje mladih udeležencev in spodbujanje rasti njihovih podjetniških spretnosti na področju zelenega posla in krožnega gospodarstva.

1. Enodnevno spletno usposabljanje v petih partnerskih državah

Prvi korak je bilo enodnevno spletno usposabljanje, ki je potekalo v petih partnerskih državah in je vključevalo 10 mladih udeležencev na državo. Ta dogodek je temeljil na pristopu, osredotočenem na študente, z izvajanjem metodologij obrnjenega in vrstniškega učenja. V tej fazi je bila skupina udeležencev poučena o osnovah zelenega podjetništva v okviru zelenega dogovora in krožnega gospodarstva preko platforme za e-učenje Green Up.

2. Organizacija enodnevnih dogodkov v petih partnerskih državah

Drugi korak je vključeval organizacijo enodnevnih dogodkov v petih partnerskih državah, na katerih je sodelovalo 20 mladih na državo. Na teh dogodkih je 10 udeležencev, ki so že bili deležni usposabljanja o temah programa GREEN-UP, sprožilo razprave, v katerih so svoje znanje delili s svojimi “še ne podučenimi” vrstniki, kar je prispevalo k oblikovanju novih pristopov in idej. Tradicionalna vloga “učitelja” se je zmanjšala na vlogo koordinatorja razprav, glavni izobraževalni proces pa se je izvajal med mladimi, razdeljenimi v ločene skupine (10 s predhodnim znanjem in 10 brez njega). Med usposabljanjem so mladi prispevali tudi k sooblikovanju mikromodulov.