Inovatyvi mokymosi patirtis su GREEN-UP: Apverstinis mokymasis ir tarpusavio mokymasis

GREEN-UP projektas išsiskiria novatoriškų mokymosi metodikų įgyvendinimu, ypač taikant apverstinio mokymosi ir tarpusavio mokymosi metodus. Bandomuoju projekto etapu buvo vykdomi dviejų tipų mokymai, kurių kiekvieno tikslas – aktyviai įtraukti jaunus dalyvius ir skatinti jų verslumo įgūdžių augimą žaliojo susitarimo ir žiedinės ekonomikos srityse.

1. Vienos dienos mokymai internetu penkiose šalyse partnerėse

Pirmasis etapas buvo vienos dienos mokymai internetu, surengti penkiose šalyse partnerėse, kuriuose dalyvavo po 10 jaunų dalyvių kiekvienoje šalyje. Šis renginys buvo grindžiamas į studentus orientuotu požiūriu, įgyvendinant apverstinio ir tarpusavio mokymosi metodikas. Šio etapo metu dalyvių grupė buvo mokoma žaliojo verslumo pagrindų pagal žaliojo susitarimo ir žiedinės ekonomikos principus naudojantis “Green Up” e. mokymosi platforma.

2. Vienos dienos renginių organizavimas penkiose šalyse partnerėse

Antrasis etapas apėmė vienos dienos renginių organizavimą penkiose šalyse partnerėse, kuriuose dalyvavo po 20 jaunuolių iš kiekvienos šalies. Šių renginių metu 10 dalyvių, kurie jau buvo dalyvavę mokymuose GREEN-UP temomis, inicijavo diskusijas, siekdami pasidalyti savo žiniomis su “ką tik pradėjusiais” kolegomis, taip prisidėdami prie naujų požiūrių ir idėjų kūrimo. Tradicinis “mokytojo” vaidmuo buvo sumažintas iki diskusijų koordinatoriaus vaidmens, o pagrindinis ugdymo procesas įgyvendintas tarp jaunuolių, suskirstytų į atskiras grupes (10 su ankstesnėmis žiniomis ir 10 be jų). Mokymų metu jaunimas taip pat prisidėjo prie bendro mikromodulių kūrimo.

Šios progos buvo svarbios ir darbuotojų mokymams – trys jaunimo darbuotojai iš kiekvienos šalies partnerės susipažino su GREEN-UP mikromodulių turiniu ir gairėmis.

Šie mokymai buvo unikali galimybė jauniems dalyviams įgyti praktinių žinių ir verslumo įgūdžių žaliojo susitarimo ir žiedinės ekonomikos srityje. Taikant novatorišką apverstinio mokymosi metodą, GREEN-UP projektas galėjo pasiūlyti patrauklią ir interaktyvią mokymosi aplinką, skatinančią dalyvius dalytis žiniomis ir idėjomis.

Sėkmingai išbandę pagrindinę metodiką, dabar esame pasirengę kitam projekto “GREEN-UP” etapui: jaunimo mokymams Potenzoje, Italijoje, kur apverstinio ir tarpusavio mokymosi metodika bus įgyvendinta tarptautiniu lygmeniu!