Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα "GREEN-UP"!

Η πλατφόρμα “GREEN-UP” αποτελεί βασικό εργαλείο για την δημιουργία δεσμών μεταξύ των νέων, καθώς και εργαλείο επικοινωνίας με τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας από όλες τις χώρες-εταίρους. Δεύτερον, η πλατφόρμα φιλοξενεί όλα τα αποτελέσματα που παράγονται από το έργο. Αυτό σημαίνει ότι οι μικροενότητες είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή σε εύκολη ψηφιακή μορφή για να τις χρησιμοποιούν οι νέοι για την αυτομόρφωση τους. Αυτό είναι επίσης σημαντικό για τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το υλικό στις καθημερινές εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες. Συνολικά, αυξάνει σημαντικά την εμβέλεια της ομάδας-στόχου και τον συνολικό αντίκτυπο του έργου. Τέλος, η πλατφόρμα “GREEN-UP” διασφαλίζει μια συνεκτική μάθηση από ομοτίμους με την υποστήριξη των εργαζομένων στη νεολαία.

Εξερευνήστε τις ενότητες μικροδιδασκαλίας “GREEN-UP”, είστε ευπρόσδεκτοι να τις χρησιμοποιήσετε. Ελπίζουμε να σας δώσουν τουλάχιστον τόση χαρά όση μας έδωσαν κατά τη δημιουργία τους.