Από την έρευνα αιχμής στην επιχειρηματικότητα: Πράσινο δυναμικό της νεολαίας

Τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος έχει γίνει μάρτυρας μιας αυξανόμενης ανησυχίας για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και μιας πιεστικής ανάγκης για καινοτόμες λύσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Καθώς οι νεότερες γενιές μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που παλεύει με αυτές τις προκλήσεις, αναδεικνύονται σε κινητήρια δύναμη στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Ωστόσο, στην πορεία τους προς την επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια. Τα συνήθη εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι όταν ξεκινούν μια πράσινη επιχείρηση είναι η δυσπρόσιτη χρηματοδότηση, η έλλειψη δεξιοτήτων, τα περιορισμένα δίκτυα, ο φόβος της αποτυχίας, η έλλειψη υποστήριξης και η έλλειψη ιδεών. Επιπλέον, ενώ κάποια δημόσια προγράμματα σπουδών που διδάσκουν επιχειρηματικότητα είναι διαθέσιμα στη Λιθουανία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία, είναι κυρίως συγκεντρωμένα σε οικονομικές σχολές ή σχολές και σπάνια διατίθενται συμπληρωματικά με άλλα προγράμματα.

Ως εκ τούτου, υπάρχει ένα κενό γνώσεων για την επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων που δεν σπουδάζουν ειδικά επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, πιστεύουμε ακράδαντα ότι και αυτοί οι νέοι, μέσα τους φέρουν ένα ισχυρό δυναμικό για πράσινη επιχειρηματικότητα, και μαζί με αυτό το δυναμικό να κάνουν την κοινωνία και τον κόσμο μας πιο πράσινους, ισότιμους και ακμάζοντες.

Στο πλαίσιο έρευνας τελευταίας τεχνολογίας και ρωτώντας άμεσα περισσότερους από 250 νέους, καταλήξαμε στα εκπαιδευτικά θέματα που εντοπίσαμε ότι λείπουν από τους νέους του γενικού πληθυσμού και τα οποία χρειάζονται για να πετύχουν ως πράσινοι επιχειρηματίες. Με προσμονή και ενθουσιασμό, σας προσκαλούμε να ξεκινήσετε μαζί μας αυτό το μεταμορφωτικό ταξίδι.